TERMENI ȘI CONDIȚII

Conditiile generale de acces si utilizare („Termeni si Conditii”), detaliate mai jos, sunt aplicabile tuturor utilizatorilor Site-ului. Prin accesarea continutului Site-ului, utilizatorul ia cunostinta si accepta prevederile documentului Termeni si Conditii de pe Site. Prezenta sectiune reglementează raportul juridic derulat intre Donator / Contributor și FUNDAȚIA ALTEX.

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a obţine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, e-mail-ul şi numărul de telefon.

Aceste informaţii nu vor fi folosite pentru a transmite alte informaţii despre serviciile FUNDATIEI ALTEX fără acordul utilizatorului. FUNDATIA ALTEX se obligă să asigure confidenţialitatea vizitatorilor site-ului său.

Nu vor fi transmise către terţi niciun fel de informaţii cu caracter personal, excepţie făcând terţii parteneri care asigură buna funcţionare a acestui site.

Pot fi furnizate către terţe persoane atât informaţii generale (referitoare la valoarea donatiilor, destinatia fondurilor, trafic pe site), cât şi alte informaţii statistice care nu conţin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, ca şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informaţii colectate prin intermediul site-ului de către FUNDATIA ALTEX  au scopul de a ajuta la imbunatatirea serviciilor sale.

 

  1. DEFINIȚII TERMENI

FUNDAȚIA ALTEX este o persoana juridica fara scop patrimonial (nonprofit), constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, avand sediul in Romania, Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti-Nord,  nr.10, Global City Business Park, Corp O1, etaj 9, judet Ilfov, Sala de sedinte ”Pasiune”, înregistrată sub nr. 9PJ/30.01.2020 la Judecatoria Buftea si sub nr. 2/B/2020 în Registrul National ONG, cont nr. RO84 BACX 0000 0019 7413 0001, deschis la UniCredit Bank – Sucursala Grigore Mora, Bucuresti, reprezentata prin Mihaela Mitescu, in calitate de Presedinte al Consiliului Director;

DOCUMENT – prezenta sectiune Termeni și Condiții a Site-ului;

SITE – pagina găzduită la adresa web www.fundatiaaltex.ro. Pentru claritate, orice trimitere la termenul „Site” în prezentul document este considerată a fi făcută la pagina de internet www.fundatiaaltex.ro;

CONTRACT – contractul încheiat prin intermediul Site-ului, prin care susțineți activitatea / proiectele promovate de FUNDAȚIA ALTEX, realizând donații sau sponsorizări în acest sens. Actele de donatie nu sunt supuse dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, donatia nefiind un act juridic de natura comerciala bazat pe relatia comerciant-consumator. Fiecare contributie financiara este supusă prevederilor din prezentul document care reprezinta un acord de vointe incheiat între Donator și FUNDAȚIA ALTEX.

DONAȚIE ONLINE –  in cazul donatiilor efectuate pe Site, plata sumei care se doreste a fi donata se va face prin card bancar, actiunea de donatie este similara celei de achizitie produse, plata fiind efectuata prin intermediul procesatorului de plati prin redirectionarea catre o pagina securizata. Donatia poate fi facuta de oriunde ati fi avand un computer sau telefon cu conexiune la internet si cardul bancar. Ulterior, vi se va trimite un email de confirmare privind autorizarea si incasarea donatiei. Prin folosirea metodei de donații online, sunteți de acord cu termenii și condițiile aplicate in cazul donatiilor efectuate online;

PROCESATOR DE PLATI – in cadrul Site-ului, platforma / entitatea autorizată conform legii pentru tranzactii interbancare să presteze servicii de procesare de plăţi este PayU SA, având sediul social situat în 186 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu sub numărul de înregistrare KRS 0000274399, cu numar de identificare fiscala 779-23-08-495 5 („PayU”);

PROIECTE – proiectele aflate in derulare / promovate in cadrul FUNDAȚIEI ALTEX, în colaborare cu partenerii săi, care vizează promovarea si sustinerea unor proiecte in domenii de implicare precum cel al educatiei, cel al mediului sau proiecte in alte domenii cu caracter urgent (dezastre naturale, pandemii, epidemii, etc);

UTILIZATOR – persoană care accesează Site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului Site;

UTILIZARE ABUZIVĂ – utilizarea Site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii FUNDATIEI ALTEX. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă, care ar putea afecta desfasurarea activitatii si operarea corespunzatoare a Site-ului sau de natura a afecta imaginea / reputatia FUNDAȚIEI ALTEX;

DONATOR / CONTRIBUTOR – orice persoană fizică, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care are vârsta peste 18 ani, cu capacitate deplina de exercitiu, sau persoană juridică care oferă susținere financiară FUNDAȚIEI ALTEX. Conform alineatului 1 al articolului 987 din Codul Civil, orice persoana poate face donatii (liberalitati), cu singura conditie a respectarii capacitatii necesare pentru a incheia acte de dispozitie;

VOLUNTARI – persoanele fizice care susțin proiectele FUNDAȚIEI ALTEX prin activitate de voluntariat;

CONȚINUT – reprezinta informațiile disponibile pe Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic. De asemenea, acesta include conținutul oricărui e-mail prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

COMUNICĂRI – orice tip de informatie sub forma unui mesaj transmis (e-mail/SMS/telefonic, etc.) cu privire la servicii complementare cu cele pe care le-ați accesat, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piată și sondaje de opinie.

  1. SCOPUL FUNDAȚIEI SI TIPURILE DE DONAȚII / CONTRIBUȚII

2.1. Acest Site este destinat sustinerii proiectelor derulate sau promovate de  FUNDATIA ALTEX in domeniile de implicare in care activeaza FUNDATIA ALTEX, care vizează promovarea si sustinerea unor proiecte in domeniul educatiei prin dezvoltarea sistemului de învățământ românesc și modernizarea  tehnicilor de predare, precum si proiecte in domeniul mediului prin dezvoltarea unei infrastructuri puternice, utilă pentru creșterea gradului de colectare a deșeurilor electrice și electronice, dar fara a ne limita la domeniile enumerate, FUNDATIA ALTEX raspunzand nevoilor urgente ale societății românești în caz de pandemie, epidemie sau dezastre naturale;

2.2. Toate donațiile efectuate către FUNDAȚIA ALTEX se vor face prin metodele si mijloacele detaliate prin intermediul paginii web https://fundatiaaltex.ro/implica-te-si-tu/, precum si prin intermediul partenerilor si platformelor terțe care reprezintă FUNDAȚIA ALTEX. Odata ce donația este procesată, FUNDAȚIA ALTEX va fi beneficiarul legal asupra valorii integrale a contribuției financiare.

2.3. Persoanele fizice sau juridice pot efectua donatii / contributii financiare pentru proiectele FUNDAȚIEI ALTEX prin următoarele mijloace:

Ulterior, donațiile procesate de către procesatorul de plati vor fi transferate in contul bancar al FUNDAȚIEI ALTEX.

  1. CONDIȚII PRIVIND DONAȚIILE

3.1. Valoarea totală maximă acceptată a unei donații facuta de o persoana fizica prin procesatorul de plati / platforma PayU este de 10.000 LEI.

3.2. Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate de o persoana juridica prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profit / pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal.

  1. RETURNAREA DONAȚIILOR

4.1. În cazul donației efectuate nu există posibilitatea ca Donatorul să o anuleze sau să ceară restituirea sumei donate / contributiei financiare efectuate prin intermediul Site-ului.

4.2. FUNDAȚIA ALTEX își rezervă dreptul de a returna Donatorului suma donata in cazuri exceptionale, in situatia in care donatia ar intra în conflict cu valorile sau cu proiectele promovate si sustinute de FUNDAȚIA ALTEX, de natura a afecta imaginea sau reputatia FUNDAȚIEI ALTEX. In acest sens, suma donata va fi rambursata in acelasi cont bancar din care a fost efectuata donatia in termen de 3 (trei) zile lucratoare.

  1. ACCESAREA LINK-URILOR

5.1. Pe Site pot exista mențiuni privitoare la website-uri externe, administrate de alte societati sau organizații. FUNDAȚIA ALTEX nu raspunde privitor la conținutul acelor website-uri, conținutul acestora fiind exclusiv responsabilitatea societatilor sau organizațiilor respective.

5.2. Pagina utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: Facebook.com; YouTube.com). Folosim plugin-uri pentru a face legătura între Site și paginile oficiale ale FUNDAȚIEI ALTEX deschise pe aceste platforme. Nu colectăm / stocăm datele personale ale clienților prin intermediul plugin-urilor, dar este posibil ca prin această legătură, utilizatorii să poată vedea pe conturile create pe aceste platforme o parte din prietenii lor care apreciază pagina FUNDAȚIEI ALTEX.

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Conținutul furnizat de FUNDAȚIA ALTEX, astfel cum este definit în preambul, incluzand texte, imagini, logo-uri, simboluri și alte reprezentari, este protejat de drepturile de autor și aparține FUNDAȚIEI ALTEX sau părților terțe autorizate.

6.2. Utilizatorii nu au dreptul să copieze, să reproducă sau să distribuie conținutul Site-ului fără acordul prealabil al FUNDAȚIEI ALTEX in acest sens.

  1. PROTECȚIA DATELOR

7.1. Informațiile privind gestionarea datelor dumneavoastra personale furnizate FUNDAȚIEI ALTEX sunt detaliate in sectiunea dedicata de pe Site, denumita Politica de Confidențialitate, accesand link-ul https://fundatiaaltex.ro/politica-de-confidentialitate/.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la:

– adresa de e-mail: dataprotection@fundatiaaltex.ro/

– sediul nostru se afla in Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti-Nord,  nr.10, Global City Business Park, Corp O1, etaj 9, judet Ilfov. Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o lună.

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. FUNDAȚIA ALTEX nu răspunde de nicio pierdere suferită de un utilizator / de o altă persoană sau de daunele suferite de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, costuri, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect de nerespectarea prezentului document Termeni și condiții sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede in mod expres contrariul.

8.2. Utilizatorii sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare si reglementarile aplicabile in timpul utilizarii Site-ului.

8.3. Utilizatorii au dreptul sa acceseze si sa utilizeze Site-ul in conformitate cu scopul acestuia. FUNDAȚIA ALTEX își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul utilizatorului pe Site în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazul utilizării neautorizate sau abuzive a Site-ului de catre acesta.

8.4. FUNDAȚIA ALTEX nu răspunde pentru prejudiciile create din cauze care nu depind direct de FUNDAȚIA ALTEX ca urmare a unor defectiuni tehnice ale Site-ului/ retelei/ echipamentelor ce apartin operatorilor de telefonie mobila/ procesatorului de plati, precum și nici pentru prejudiciile rezultând din imposibilitatea utilizatorului de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

  1. DIVERSE

9.1. Dacă una dintre prevederile din prezentul document Termeni și condiții este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către autoritățile competente, celelalte prevederi din document vor rămâne în vigoare cu efect deplin.

9.2. Prezentul contract este supus legii române. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din Municipiul București.

9.3. FUNDAȚIA ALTEX își rezervă dreptul de a actualiza si modifica periodic documentul Termeni și condiții; de fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe Site-ul nostru https://fundatiaaltex.ro/, utilizatorul Site-ului fiind incurajat sa revizuiasca regulat aceasta sectiune pentru a fi la curent cu ultimele actualizari. Utilizarea Site-ului dupa actualizarea acestui document constituie acceptarea modificarilor aduse documentului.